Lindqvist Consulting

Materialvalet, när det gäller kassar och påsar, har blivit en viktig miljöaspekt.

Vissa länder har tagit beslut om totalförbud mot plastkassar/påsar i handeln!

PLAST
Plastpåsen ger 80% energi tillbaka vid förbränning.
Råvaran kommer från olja!

PAPPER
Papperspåsar är tunga och skrymmande. Transport- och lagerkostnader blir således betydligt högre jämfört med plast.
Dessutom är produktionskostnaderna både höga och energikrävande. Råvaran är förnyelsebar.

PET/PP
PET-flaskor och PP-material återvinns och nya produkter tillverkas.
Råvaran finns alltså redan.


Vad är då den mest optimala miljöbagen?

Plast om enbart plånboken skall bestämma!
Papper om hjärtat klappar för svensk förnyelsebar skogsråvara!
PET/PP då återvinning känns rätt som miljöengagemang!

 

© Lindqvist Consulting  |  Stridsvagnsvägen 14, 291 39 Kristianstad  |  Telefon: 0733 – 66 77 20  | info@lindqvistconsulting.se